På Ternen arbejder vi med udgangspunkt i disse værdier:

 

Omsorg

Alt hvad vi gør har til hensigt at skabe omsorg for barnet. Omsorg i form af fysisk tryghed, psykisk tryghed og mental tryghed. Måden vi skaber det på, er ved at have en grundlæggende respekt for barnet og vise respekten i mødet med barnet og udvise forståelse for barnet og dets individualitet. Det være sig udfordringer i forhold til det enkelte barns personlighed samt sociale eller faglige udfordringer. Endvidere anerkendelsen af barnet der hvor det er, både i relation til sig selv og dets omverden. Hensigten er at barnet oplever en værdighed i at være sig selv.

Omsorg kommer til udtryk ved, at vi vurderer barnet på daglig basis og sammenholder denne vurdering med vores erfaring for, hvad der kan være udfordrende for barnet. Dette gøres blandt andet ved, at der kan være kontakt imellem Ternen og hjemmet, inden børnene hentes om morgenen, hvis barnet har haft en dårlig nat, morgen eller lignende. Respekten og forståelsen kommer til udtryk ved, at vi hjælper barnet til at det kan lære at navigere anderledes med tiden.