Undervisningens struktur
Undervisningen organiseres i teams. Det betyder at:

  • De implicerede voksne tildeles relativt mange timer og eleven kun oplever få voksne – det gælder både lærere og pædagoger.
  • Den faglige identitet og udvikling styrkes og kollegial supervision fremmes.
  • Lærerne får mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af indsatsen.
  • Teamet giver mulighed for kvalitetsudvikling i specialundervisningen.

En sådan struktur kræver, at lærer og pædagog er nået til:

  • En afklaring af hvad deres respektive roller er i undervisningen
  • Hvordan de vil interagere og relatere til hinanden
  • Hvordan de vil interagere med eleverne (i undervisningen)