På Ternen undervises eleverne i små klasser med 3 – 8 elever.  Opdelingen er foretaget på baggrund af de enkelte børns sociale og faglige kompetencer, hvor hovedvægten er lagt på at skabe et godt socialt miljø. Der er i alle grupper ansat både lærer og pædagoger.

Formålet med klassernes størrelse og elevernes placering er udelukkende at skabe størst mulig trivsel og læring for den enkelte elev.

Målsætning for undervisningen på Ternen er:

  • At undervisningen tilgodeser elever med specielle vanskeligheder af både midlertidig og vedvarende karakter.

  • At undervisningen bidrager til, at elever med specielle behov sikres en såvel faglig som personlig udvikling, der giver eleverne forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden form for beskæftigelse efter skolegangens ophør.

  • At undervisningen bidrager til at styrke den enkelte elevs selvværd og selvtillid.

  • At undervisningen medvirker til, at eleverne kan deltage såvel fagligt som socialt i almindelig undervisning.
  • At barnet kan intregreres tilbage til folkeskolen, når det er klar både fagligt og socialt.