Undervisning 

På Ternen bliver eleverne tilbudt undervisning i forskelligt omfang afhængig af deres alder og formåen.