Sprogkodeks

Vores sprogkodeks ønsker vi skal afspejle vores værdier således, at vi gennem sproget udviser Respekt, Forståelse, Omsorg og Anerkendelse af hinanden. Sproget er en gensidig faktor i samværet med hinanden. Det både viser, hvordan den, der taler, har det samt hvordan vedkommende ønsker at påvirke modtageren. Hensigten med sprogkodekset er at skærme børnene og de voksne ved at undlade at bruge sproget krænkende.

  • Vi taler pænt og ordentligt til og om hinanden

    - Bandeord er ikke tilladt
    - Vi bruger ikke sproget til mobning
    - Børnene får anskueliggjort, når de har negative hensigter med deres tale,                               f.eks. når de kun siger noget for at gøre en anden elev frustreret eller vred.

  • Vi taler afdæmpet til og med hinanden
  • Når den, der har taleretten taler, tier dem, der lytter - ellers er det svært at høre efter og forstå
  • Vi bruger sproget til at udvise gensidig respekt