Skole-hjem-samarbejde

Ternen gør meget ud af samarbejdet med både forældre, opholdssted, plejefamilier og vores samarbejdende kommuner for at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Logbøger

På Ternen dokumenteres der dagligt på elevens trivsel og skolegang, herunder lektier og faglig trivsel via logbøger. Logbøgerne skrives i alle fag af den eller de lærere, som har haft den pågældende elev.

Hjemmet får i forbindelse med indskrivningen en kode, som giver adgang til skoleintra.
Det forventes at hjemmet dagligt holder sig orienteret via skoleintra. Derudover er Ternen i telefonisk kontakt og pr. mail med hjemmet, når det skønnes nødvendigt.

Eleven tilknyttes ved indskrivningen en gruppe, hvor eleven får en primærlærer/pædagog. Primærlæreren/pædagogen er den person, der forestår den primære kontakt til hjemmet og som er den koordinerende lærer for eleven i elevens klasse. Primærlæren/pædagogen kan kontaktes pr. telefon eller sms, i almindelig arbejdstid.

Samarbejdsmøder

Der afholdes som udgangspunkt følgende samarbejdsmøder:

1) Statushandleplansmøde

På mødet deltager:

  • Sagsbehandler, psykolog, forældre/værge, primærlærer/pædagog samt skoleleder.
  • Mødet afholdes i efteråret og i foråret med elevens deltagelse hvor det giver mening, og de har en vis alder. 
  • Mødet tager afsæt i statushandleplanen, som forinden er gennemgået med eleven.
  • Mødets primære fokus er den socialpædagogiske behandling, elevens generelle trivsel på Ternen, og elevens faglige niveau.
  • På mødet evalueres på elevens målsætninger i den forløbne periode.
  • De nye målsætninger og behandlingsstrategier for eleven gennemgås.
  • På mødet i efteråret vurderes om barnet skal revisiteres.
  • Mødet er af en times varighed.

2) Forældremøde

  • Afholdes i forbindelse med høstfesten