Resultatdokumentation

Kommunale handleplaner
Vi forventer af modtage en handleplan fra den anbringende kommune. På denne måde sikrer vi, at der er opstillet konkrete evaluerbare mål for barnet og anbringelsen.
Denne udlevering skal ske i forbindelse med vores visitationsproces og senest 1 måned efter.

Elev og undervisningsplaner (E&U-planer)
E&U-planerne indeholder evalueringer af barnet op imod fælles mål, således at barnets udvikling kan spejles op imod normalområdet. Dette gøres for at vurdere om barnet kan klare sig fagligt ved en evt. tilbagevenden i folkeskolen.

Nationale tests
Ternen er forpligtet til at sikre, at børnene testes i de nationale tests. Barnet kan i disse situationer få hjælp fra sine lærere, som foreskrevet i bekendtgørelsen.

STU-uddannelsesplaner
Som et led i udslusningen af de ældre elever på Ternen, er der et tæt samarbejde med Gribskov Kommunes STU-vejleder. Vedkommende kommer jævnligt på Ternen for at hjælpe de elever, som er i målgruppen for en eventuel STU-plan.