Aftaler

På Ternen gør vi meget ud af at italesætte vores aftaler. De skal være enkle, klare og tydelige i deres udformning og virke. Vi er meget bevidste om, hvorfor vi har en aftale, så vi kan forklare den for børnene. Aftalerne er begrundet i at skabe et godt socialt miljø.

Vores aftaler omfatter:

Adfærdskodeks
Hvad vi ønsker at lære børnene om god opførsel i forskellige sociale sammenhænge.

Sprogkodeks
Hvilket sprog vi tillader og ikke tillader. Vi taler ordentligt til hinanden og bander ikke.

Fast daglig struktur
Vi arbejder med genkendelighed i hverdagen og vi følger folkeskolelovens fælles mål og timetal. Skolelederen kan dog korrigere, hvor det vurderes omsorgsfuldt for barnet.

Elevråd
I elevrådet har børnene indflydelse på dagligdagen på Ternen. De kan således påvirke adfærd og sprogkodeks i et givent omfang. Samtidigt lærer eleverne om demokratiseringsprocesser.