Hvordan skaber man et stærkt læringsmiljø på en specialskole?

Gi’ LOS har besøgt Dagskolen Ternen og Dannevirke Kostskole for at finde svaret. Begge skoler har som erklæret mål, at eleverne skal “udsluses” til det almindelige uddannelsessystem.

"Det handler om at skabt en tryghed og en relation,
hvor børnene kan mærke, at vi vil dem."Klik på billedet for at læse artiklen eller download den som pdf her