Planlægning

Statushandleplaner
På Ternen skrives der statushandleplaner første gang efter 3 måneder, og efterfølgende hvert ½ år. Disse bliver fremsendt til kommunerne, og gennemgået og debatteret på de 2 årlige statushandleplansmøder.

Årsplaner
Inden skoleårets start udarbejder vi et årshjul, der afspejler aktiviteterne for barnet og Ternen som helhed.