Pædagogiske og organisatoriske principper på Ternen er:

Mulighed for refleksion

 • Fælles forberedelse
 • 2 timers teammøde om ugen
 • 3 x 2 timers personalemøde om måneden
 • 1 x 3 timers supervision pr. måned

Undervisning og efteruddannelse

 • Vi har på Ternen stort fokus på at gøre os så dygtige som muligt, hvorfor vi både har undervisning på Ternen med eksterne undervisere og vi deltager i fælles temadage med lignende institutioner.
 • Vi opfordrer vores personale til at tage efteruddannelse for at dygtiggøre sig i videst muligt omfang.
 • Vi indkalder til møder/behandlingskonferencer med kommuner for at optimere samarbejdet, handleplaner og evaluere tilbuddet for det enkelte barn.

Arbejdsmetoder/metodikker

 • Der henstilles her til, at barnet får afsluttet konflikten med den voksne eller det barn, som er involveret. På denne måde kan barnet ikke finde voksne allierede i konflikterne, men har altid mulighed for at få hjælp af en mægler til at få dialogen i gang.
 • Der er udarbejdet procedure for konflikthåndtering, og hvad den enkelte voksne skal gøre, såfremt situationen eskalerer. Der bliver vedvarende italesat, hvordan det er sikrest og mindst udfordrende at stå i et rum, når uroen opstår.
 • Der er kontinuerlige vurderinger af børnene, deres faglige og sociale tilstand, og det vurderes løbende om der er grund til for eksempel at underrette kommunen.
 • Vi skal altid kunne forklare vores adfærdskodeks samt vores sprogkodeks - ellers skal det justeres.