Overordnet struktur og processer

På Ternen ønsker vi at arbejde med bevidstgørelse af vores processer og dermed optimering af vores læring. Vi ønsker vedvarende at udvikle os som organisation for at skabe den bedst mulige udvikling for børnene.

Pædagogiske principper på personaleniveau
På Ternen ønsker vi at opbygge troværdige og sunde relationer mellem personalet og børnene. Formålet med dette er at skabe tryghed og imødegå samt løse konflikter. Vi mener at et godt kendskab og en stor forståelse for det enkelte barn, er med til at nedtrappe og undgå konflikter og dermed skabe rolige og trygge læringsmiljøer. Vi benytter os af personalesupervision samt sagssupervision - både for at udvikle os som personale samt øge vores forståelse af det enkelte barns vanskeligheder, baggrund og diagnoser. Til dette har vi tilknyttet eksterne supervisorer, PPR Gribskov, psykologer og konsulenter.

Vi vægter dialogen højt som styrende for vores pædagogik.