Ternen er godkendt til 30 elever og vi indskriver både piger og drenge.

Formålet med en skolegang på Ternen
Formålet med at visitere et barn på Ternen er at bibringe barnet størst mulig social og faglig udvikling. For de børn, som evner det, er målet med skolegangen at hjælpe dem tilbage i folkeskolen. For at opfylde dette mål har vi på Ternen udviklet en behandlingspædagogik, der understøtter denne udvikling.

Ternens behandlingspædagogik har til hensigt at give barnet de bedst mulige rammer og strukturer, for herigennem at kunne udvikle sociale færdigheder og faglige kompetencer. Disse kompetencer udvikles ved at socialisere, undervise, guide og opdrage børnene. Ternens tilgang til opdragelse er vores klare aftaler og normer. Opdragelsen bruger vi til at hjælpe børnene med at udvikle strategier så de kan indgå i sociale sammenhænge og udvikle deres empati og selvforståelse. Behandlingen tager udgangspunkt i respekt og forståelse for og anerkendelse af barnet. Der fokuseres på barnets individualitet og historie samt følelsesmæssige og kognitive ressourcer.

Ternens hverdag er organiseret omkring struktur, tydelighed og troværdighed. Formålet er at skabe ro og give barnet tryghed og omsorg således at barnet kan præstere fagligt og socialt. For at barnet kan udvikle sig, skal det udfordres hele tiden og evne at imødegå frustration for at kunne lære nyt.

Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og skolegang. Samtidig fokuserer vi på det, som barnet endnu ikke har udviklet. Den socialpædagogiske behandling består i at kommunikere målet til barnet og samtidig guide barnet hen til målet med en valgt metode. Som en del af behandlingen vil barnet møde en udfordring i dets opfattelse af verden omkring sig. Dette sker via en kognitiv og narrativ diskurs, for herigennem at hjælpe barnet til at skabe en fremtid med håb og drømme funderet i virkeligheden.

Med denne tilgang veksler hverdagen imellem rolige perioder samt perioder med tilpas frustration.