Faglighed og undervisningsmaterialer

Alle elever på Ternen modtager undervisning efter folkeskoleloven, i forhold til evner og færdigheder. 

Det faglige personale råder over egnede lokaler, særligt udstyr (bl.a. IT) og særlige materialer – i form af undervisningsportaler, fagbibliotek og tilgang til eksterne faglokaler.

Det betyder at:

  • Skolens lokalefordeling tilgodeser undervisningens behov, så der kan rummes større og mindre grupper af elever, og der bliver mulighed for værkstedsaktiviteter.
  • Undervisningslokalerne er udstyret med tidssvarende it-udstyr, såvel hard- som software. Alle børn har deres "egen" bærbare computer på skolen og der stilles et antal Ipads til rådighed.
  • Undervisningens materialesamling er up-to-date.