Up to date faglighed

Ternen har fokus på, at lærernes viden og kompetencer i forhold til eleverne er fyldestgørende og relevante. Viden og kompetencer er af afgørende betydning for at tilrettelægge og gennemføre undervisning for Ternens elever. Samtidig har vi organiseret os sådan, at der både er en uddannet lærer og en uddannet pædagog til at understøtte undervisningen.

Lærer og pædagoger er veluddannede og har særlige personlige kvalifikationer.

Det betyder at:

  • Ternen sikrer, at alle undervisningsteams kvalificeres alsidigt om elevers indlæringsmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling.
  • Undervisningsteams har aktuel viden om læseteorier, særlige undervisningsmetoder og -materialer, problemstillinger i forældresamarbejdet samt om elevers indlærings- og udviklingsvanskeligheder.
  • Undervisningsteams besidder alsidige sociale kompetencer.