På Ternen definerer vi det behandlingskrævende barn ved en eller flere af følgende beskrivelser:

   • Barnet har svært ved at indgå i relationer med andre børn. De føler sig ensomme og har få eller ingen venner.
   • Barnet er sporadisk eller ikke deltagende i sociale fællesskaber som for eksempel lege, spil, fødselsdage og sociale arrangementer.
   • Barnet udviser mistrivsel psykisk og/eller socialt.
   • Barnet er trist og sårbart i udfordrende situationer.
   • Barnet fokuserer så voldsomt på egne behov, at omverden trækker sig fra barnet og at det dermed bliver isoleret.
   • Barnet helt udelader egne behov og ikke udviser nysgerrighed.
   • Barnet opleves selvtruet via tanker eller selvskadende adfærd.
   • Barnet har svært ved at indgå i sociale relationer, da barnet ikke kan læse og afkode kropssprog, adfærd og hensigter - hvorfor det selvsagt bliver frustreret.
   • Barnet har svært ved det sociale i større sammenhænge, og de nære relationer, og har dermed forhøjet angstniveau. Med større sociale sammenhænge menes for eksempel frikvarter, i klassen og færden i det offentlige rum på ekskursioner. De nære relationer henviser til barnets nærmeste og pårørende, og er således mere intime for barnet.
   • Barnet har en forvrænget opfattelse og forståelse af ansvar og autoritet:
      - Reagerer umodent i situationer, hvor der stilles krav.
      - Kan regrediere under pres og udvise følelsesmæssige reaktioner, der hører mindre
        børn til.