Adfærdskodeks

Ternens adfærdskodeks har til formål at hjælpe børnene til at opnå en høj grad af høflighed for at kunne begå sig i det omgivende samfund. Børnene kommer med en historie, hvor de i flere forskellige situationer ikke har haft den fornødne forståelse eller tillærte adfærd med sig. Derfor fokuserer vi meget på formen i samværet med hinanden på Ternen for at skabe et omsorgsfulgt og respektfuldt miljø for alle. Disse aftaler bliver forældre, barn og forvaltning introduceret til via vores visitationsproces. Endvidere bliver de brugt i dialog med børnene, når der er uoverensstemmelser om aftalerne.

Det er de voksne, der bestemmer på Ternen

Høflighed
Vi siger godmorgen til hinanden når:
- Vi mødes i bussen om morgenen
- Vi mødes på skolen

Vi siger farvel til hinanden når:
- Vi forlader klasselokalet i sidste lektion
- Vi skilles i bussen

Måltider
- Vi spiser først, når der er sagt ”Værsgod”
- Vi sidder ordentligt på stolen og ved bordet
- Vi spiser med kniv og gaffel og bruger serviet

Hygiejne
Vi vasker hænder:
- Før frugt og før frokost
- Efter toiletbesøg og efter behov 

Vi spritter hænderne af når,
- Vi har været på toilettet
- Vi kommer ind i frokoststuen

Oprydning
- Vi rydder op efter os selv og hinanden
- Vi tager som minimum vores eget service og bestik fra bordet
- Vi stiller stole og borde ordentligt